Aktualny terminarz spotkań stowarzyszenia:

9 stycznia

6 lutego

5 marca

9 kwietnia (WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW)

7 maja

11 czerwca

LIPIEC – SIERPIEŃ – PRZERWA WAKACYJNA

26-28 lipca – ŚWIATOWE DNI WZW C

10 września

01 października

05 listopada

17 grudnia – Spotkanie Wigilijne