Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/betheme/functions.php on line 73
Aktualności – Hepa Help

W sobotę, 8 kwietnia zapraszamy na

WALNE ZGROMADZENIE

Członków Stowarzyszenia

 

termin I – godzina 10:00

termin II – godzina 10:15

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi „Hepa – Help” w dniu 08 kwietnia 2017 roku.

 

 1. Otwarcie obrad – Wiceprezes  Krzysztof Bazan;
 2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta;
 3. Powołanie Komisji Mandatowej;
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
 5. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2016 – wiceprezes Krzysztof Bazan;
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 – Mirosława Andrzejczak;
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca – Elżbieta Kowalska;
 8. Oświadczenie Sądu Koleżeńskiego – Przewodnicząca Halina Sitarek;
 9. Przedstawienie programu działania i preliminarza wydatków na rok 2017;
 10. Dyskusja;
 11. Zgłaszanie wniosków;  
 12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego  oraz o rozdysponowaniu wyniku finansowego za rok obrotowy 2016;
 14. Zakończenie obrad walnego Zgromadzenia Członków.

Aktualny terminarz spotkań stowarzyszenia rok 2017:

 

14 stycznia

4 lutego

4 marca

8 kwietnia (WALNE)

13 maja (Częstochowa)

3 czerwca

26-28 lipiec – Światowe Dni WZWC

9 września

7 października

4 listopada

16 grudnia – Spotkanie Wigilijne

Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby

26-28 lipca 2016

Wychodząc na przeciw problemom pacjentów zakażonych wirusem HCV i ich rodzin, oraz dla osób zainteresowanych problematyką WZW C
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym  Wirusami Hepatotropowymi „Hepa – Help”

zaprasza

na łódzkie obchody Światowego Dnia WZW C w dniach 26 – 28 lipca 2016r

światowe dni WZW