Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/betheme/functions.php on line 73
O nas – Hepa Help

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi „HEPA – HELP” zostało utworzone w 1999 roku przez pacjentów chorujących na wątrobę i lekarzy z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.
Na powstanie „HEPA – HELP” wpłynęło kilka okoliczności, m. in.: pogarszająca się sytuacja w służbie zdrowia, wzrost wykrywalności wirusowego zapalenia wątroby typu C i coraz większe problemy – nie tylko medyczne – związane z przewlekłą chorobą wątroby.
Intencją twórców Stowarzyszenia było niesienie pomocy pozamedycznej wszystkim osobom dotkniętym problemem schorzeń wątroby, zarówno samym chorym jak i ich rodzinom.
W przewlekłych zapaleniach wątroby bardzo istotny udział mają zakażenia wirusami hepatotropowymi, stąd też kolejnym zamysłem było przeciwdziałanie zakażeniom wirusowego zapalenia wątroby poprzez uświadamianie zagrożeń i możliwości zapobiegania w społeczeństwie i w placówkach służy zdrowia.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi „HEPA – HELP” posiada osobowość prawną, zostało zarejestrowane 8 października
1999 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi,
I Wydział Cywilny oraz uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 123776.

Zarząd:

Prezes: dr n. med. Zbigniew Deroń
Wiceprezes: Krzysztof Bazan
Skarbnik: Mirosława Andrzejczak
Sekretarz: Lechosław Mazurkiewicz
Członkowie: Halina Dębiska, Anna Kuchnicka, Marianna Pruś, Andrzej Dyguda

opp_wynik

Nasza Misja

 • Podjęcie konwencjonalnych form profilaktyki i wsparcia dla osób ze środowisk zagrożonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się  zakażeń wirusami hepatotropowymi i wirusem  HIV.
 • Zastosowanie niekonwencjonalnych metod zapobiegania transmisji wirusów drogą krwi.
 • Organizowanie szkoleń przygotowujących do pracy terapeutycznej z osobami zakażonymi wirusami uszkadzającymi wątrobę.
 • Organizowanie spotkań informacyjnych z osobami zakażonymi wirusami hepatotropowymi.
 • Prowadzenie działalności publikacyjnej, wydawniczej i propagandowej w zakresie zapobiegania i leczenia zakażeń.
 • Organizowanie grup wzajemnego wsparcia chorych zakażonych wirusami hepatotropowymi.
 • Współpraca z agendami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami w celu rozwijania i wspierania działalności na polu profilaktyki epidemii zakażeń wirusami uszkadzającymi wątrobę oraz redukcji szkód spowodowanych tymi infekcjami.
 • Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie osobom potrzebującym, zagubionym, którym trudno jest pogodzić się z chorobą.
 • Kształtowanie postaw zaangażowanych w realizację celów społecznych.
 • Tworzenie i pomoc w tworzeniu systemów redukcji szkód związanych z zakażeniami, głównie HCV, HBV i HIV.
 • Organizowanie i udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej członkom Stowarzyszenia, przede wszystkim w zakresie procedur diagnostycznych i leczniczych.
 • Organizowanie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami wątroby.
 • Poprawa jakości życia, wszechstronna pomoc i wsparcie dla osób i rodzin żyjących z przewlekłą chorobą wątroby.
 • Redukcja szkód spowodowanych przez zakażenia – głównie HCV, HBV oraz HIV.

Sposób realizacji celów

 • Współdziałanie z jednostkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, propagandy i szkoleń.
 • Organizowanie szkoleń przygotowujących pracowników służby zdrowia, punktów konsultacyjnych oraz społeczników do pomagania osobom zakażonym wirusami hepatotropowymi.
 • Ułatwianie dostępu pacjentom do punktów konsultacyjnych i specjalistycznych przychodni służby zdrowia.
 • Prowadzenie grup wzajemnego wsparcia.
 • Opracowywanie i wydawanie informatorów dla terapeutów i pacjentów.
 • Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Stowarzyszenia.
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia.
 • Kształtowanie w służbie zdrowia postaw i zachowań, które pozwoliłyby na uchronienie pacjentów przed zakażeniem.
 • Prowadzenie w miarę możliwości badań naukowych.
 • Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
 • Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
  • Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.